Het museum

Het Draaiorgelmuseum in Haarlem wordt beheerd door de Stichting Stadsorgel Haarlem "Het Kunkels Orgel", kortweg Stichting "Het Kunkels Orgel" (SKO). De oprichters hiervan ontfermden zich in 1958 al over het grote Marenghi/Carl Frei dansorgel van de firma Kunkels in Roermond. Zij besloten het te restaureren en in 1962 onder te brengen in een stichting zodat het voor de toekomst bewaard zou blijven. Na een ruim 10 jaar durende restauratie werd het orgel het pièce de milieu in het museum dat in 1969 zijn deuren opende in een oude fabriekshal aan de Werfstraat in Haarlem.

In de jaren die volgden konden nog meer draaiorgels in eigendom of bruikleen worden verworven. De collectie bestaat nu uit een groot aantal unieke historische instrumenten.

Eind jaren '90 werd het museum met sluiting bedreigd en was de waardevolle collectie instrumenten gedoemd om in opslag te verdwijnen. Een protestmars van vaste museumbezoekers, draaiorgelliefhebbers en niet minder dan 40 draaiorgels dwars door Haarlem was het gevolg.

Uiteindelijk kon na enkele jaren van hard werken in 2004 de overstap worden gemaakt naar een nieuw onderkomen aan de Kuppersweg.
Sinds 9 mei van dat jaar is deze locatie het muzikaalste adres van Haarlem en omstreken en kan het werk van de Stichting Het Kunkels Orgel worden voortgezet.

In het museum is een collectie met historisch zeer interessante draaiorgels te zien en te beluisteren, waarvan de oudste al uit 1900 dateert. Er zijn orgels die gemaakt zijn voor de kermis, voor het gebruik in een danszaal of café en natuurlijk de straatorgels, zoals we die nu nog wel eens tegenkomen. Het is interessant om de verschillende klanken van deze typen orges met elkaar te vergelijken          

De Nederlandse straatorgelcultuur is uniek voor Nederland en komt men nergens anders ter wereld tegen. Sinds 4 oktober 2019 staat zij op de lijst Immaterieel Nederlands erfgoed.

Het museum is volledig rolstoeltoegankelijk en er zijn toiletten voor mindervaliden aanwezig.