De Lekkerkerker

De Lekkerkerker
is het eerste 90-toets orgel dat door de fameuze orgelbouwer Carl Frei is vervaardigd. Opdrachtgever was een danssalon-eigenaar te Lekkerkerk. Een lange loopbaan als dansorgel genoot dit instrument echter niet. Al vroeg in de 30’er jaren werd het orgel aangepast voor gebruik op straat. Jarenlang vulde het orgel de straten van Rotterdam met zijn vrolijke klanken. Gelukkigerwijs overleefde het orgel de beruchte bombardementen op Rotterdam in 1940.

Na de tweede wereldoorlog kwam het orgel in bezit van de legendarische Goudse orgeldraaiers de gebroeders Tom, die het orgel in Gouda hebben geïntroduceerd en er vervolgens jarenlang het muzikale straatbeeld van Gouda mee hebben bepaald. Eind jaren 50 werd het orgel verkocht aan de familie Roodbol. In 1990 besloot het hoogbejaarde echtpaar een punt te zetten achter de exploitatie, en deze werd voortgezet door Gouwenaar John van Kleef.

Vanaf 1991 is “De Lekkerkerker” Nederlands Monumentaal Cultuurbezit, en als zodanig beschermd door het ministerie van OCW.

In 1994 wordt het orgel eigendom van de stichting: “Stichting tot behoud van draaiorgel "De Lekkerkerker”. Grondleggers van deze stichting waren Mr. Romke de Waard, en Dhr. Ir. J. Kremers. Mede dankzij hun inzet is het orgel voorgoed voor Gouda behouden gebleven en zijn er allerhande acties gestart om fondsen te werven ten bate van de inmiddels broodnodige restauratie van dit majestueuze instrument. Helaas hebben beide heren de voltooiing van de restauratie van het orgel niet meer mogen meemaken.

De grondige restauratie van het technische en muzikale gedeelte van het orgel is uitgevoerd door gouwenaar Adrie Vergeer, waarbij het authentieke klankkarakter van het orgel volledig behouden is gebleven. De façade is gerestaureerd en opnieuw geschilderd door Pieter van Aken.

Na de her-ingebruikname van het orgel in Gouda op 24 augustus 2007 heeft het orgel vaak acte de présence gegeven bij manifestaties, festiviteiten, de Goudse Kaasmarkt, Kaarsjesavond en geconcerteerd bij verzorgingstehuizen in de regio.

Echter is er sinds 2017 helaas afnemende algemene belangstelling voor het orgel en werd de exploitatie bemoeilijkt door vervoersproblemen die voor extra onkosten zorgden. Ook de digitalisering van het contante geld speelde een steeds grotere rol bij de terugloop van de opbrengsten.

Gelet op de hoge leeftijd van de leden van de stichting die dit majestueuze orgel exploiteerden en de fysiek zware taken die aan de exploitatie verbonden waren, werd -met het oog op de toekomst- in mei 2022 besloten om een nieuw permanent onderkomen voor het orgel te realiseren en de Stichting tot behoud van draaiorgel De Lekkerkerker te ontbinden. Voorwaarde was wel dat het orgel in goede handen terecht zou komen en dat het nog regelmatig te bezichtigen en te beluisteren zou zijn voor het grote publiek.

Na overleg met Stichting Kunkels Orgel (SKO) in Haarlem is besloten om De Lekkerkerker in eigendom en exploitatie over te dragen aan de stichting SKO (Draaiorgelmuseum Haarlem) aan de Kuppersweg 3 te Haarlem. In het orgelmuseum is De Lekkerkerker vanaf 19 juni 2022 iedere zondagmiddag te zien en te beluisteren voor iedereen. Er word in dit museum geen entree geheven.