de Zaza

Vandaag een bijzonder gastorgel: het 54-toetsorgel ‘de Zaza’ van Heinz Weisskopf uit Kleines Wiesental (Dld).
Een orgel dat een lange Nederlandse geschiedenis achter zich had, naar Japan is gegaan, terug naar Nederland is gekomen waar het een enkele maal heeft deelgenomen aan een manifestatie.
In het laatste kwartaal van 2023 in de Zaza in bezit gekomen van Heinz Weisskopf.