de Anton Pieck

Het gastorgel op deze zondagmiddag is het 52-toetsorgel 'de Anton Pieck' van de firma Van Eijk uit Terwolde.