Steun Ons

Word donateur

Stichting "Het Kunkels Orgel" (SKO) is een vrijwilligersorganisatie die uw steun goed gebruiken kan. U kunt ons helpen door donateur te worden. U ontvangt dan jaarlijks een verslag over de stand van zaken. Bovendien krijgt u korting bij speciale evenementen.

U bent al donateur vanaf € 17.50,- per jaar. U kunt zich aanmelden als donateur in ons museum, door het onderstaande formulier in te vullen of een e-mail met uw gegevens te sturen naar info@draaiorgelmuseum.org. Wij sturen u dan zo spoedig mogelijk een acceptgirokaart.
U kunt uw donatie ook eenvoudig overmaken op IBAN NL15 INGB 0003 1350 81 t.n.v het "Kunkelsorgel".

Sinds 1 januari 2008 is Stichting "Het Kunkels Orgel" een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (Culturele ANBI). Dit heeft voor u als voordeel dat u uw donatie als aftrekpost kunt opvoeren bij uw belastingaangifte. Voor meer informatie, kijk opde site van de Belastingdienst - ANBI - ANBI-status controleren. Het RSIN/Fiscaal nummer van SKO is 8156.29.102.

Doneer