Steun Ons

Nalatenschap & giften

Van tijd tot tijd ontvangen wij uit de nalatenschap van geinteresseerde mensen een donatie.

Sinds 1 januari 2008 is stichting Het Kunkels Orgel een Cuturele Algemeen Nut Beogende Instelling (Culturele ANBI). Dit heeft voor u als voordeel dat u uw donatie als aftrekpost kunt opvoeren bij uw belastingaangifte. Het RSIN/Fiscaal nummer is 8156.29.102. Voor meer informatie, kijk op: www.anbi.nl.
 

Onze stichting heeft natuurlijk ook een omvangrijk fotoarchief, met mooi historisch beeldmateriaal van alles wat te maken heeft met draaiorgels, zowel op straat, op de kermis en in de danszaal. Vaak merken wij dat er nog belangrijk fotomateriaal in de vuilnisbak belandt. Mocht u fotomateriaal hebben wat voor ons van belang kan zijn, dan zouden wij u zeer erkentelijk zijn als u het aan ons archief wilt schenken.