Werkzaamheden aan de Jupiter

28-01-22

Hoewel de musea en dus ook Draaiorgelmuseum Haarlem tot en met 25 januari gesloten moesten blijven, is de sluitingsperiode benut om onderhoudswerkzaamheden uit te voeren.
Bij werkzaamheden aan het orgel de Jupiter werden in een aantal pijpen houtworm geconstateerd. Op bijgaande fotocollage is te zien dat er pijpen uit het orgel zijn genomen voor behandeling.