Voorlopige sluiting museum i.v.m. Coronamaatregelen.

28-10-20

Volgend op de mededelingen die op dinsdag 27 oktober 2020 door de Minister President zijn gedaan, laten wij u weten dat Draaiorgelmuseum Haarlem helaas zeker nog tot eind november is gesloten.

De reden voor de sluiting is, dat zowel het museum als de horecavoorziening zich in één en dezelfde ruimte bevinden.
Er mogen wel bezoekers in de museumruimte, maar er mogen geen consumpties worden verkocht.
Aangezien er geen entree wordt gevraagd is het museum gebaat bij inkomsten uit consumptieverkoop en dat is helaas niet mogelijk.
Open gaan brengt dus alleen maar kosten met zich mee aan verwarming, electra etc.

Mochten er in de komende weken wijzigingen worden aangekondigd waardoor het museum weer kan openen, dan melden wij dit direct op de website en op Facebook.