Officiële ingebruikname "Lekkerkerker" en presentatie kap "Leeuw".

25-10-22

Klik op bovenstaande link voor meer informatie.
Het weekend van zaterdag 15 en zondag 16 oktober 2022 had een feestelijk tintje in Draaiorgelmuseum Haarlem.
Onder grote belangstelling van orgelexploitanten, donateurs en genodigden werd op zaterdagavond gememoreerd dat: 
- de Stichting "Het Kunkels Orgel" dit jaar 60 jaar bestaat; op 28 maart 1962 werd de stichting opgericht om de restauratie van het Kunkelsorgel financieel mogelijk te maken.
- werd het 89-toets Carl Frei-orgel "de Lekkerkerker" officieel in gebruik genomen en
- werd de geschilderde kap van het kermis-concertorgel "de Leeuw" onthuld.

De Stichting tot Behoud van Draaiorgel "de Lekkerkerker" (SBL) te Gouda heeft het orgel aan de Stichting "Het Kunkels Orgel" (SKO), de beheerder van Draaiorgelmuseum Haarlem, geschonken.
De Lekkerkerker had zijn thuisbasis in Gouda en door de steeds meer teruglopende vraag uit Gouda en omstreken om het orgel te laten optreden, was de exploitatie niet meer kostendekkend te krijgen.
Pogingen van SBL om de Lekkerkerker voor Gouda te behouden, liepen helaas op niets uit.

SBL heeft naar aanleiding daarvan besloten dat Draaiorgelmuseum Haarlem de beste plek zou zijn voor de toekomst van het orgel.
In het museum zal het orgel regelmatig voor publiek spelen en bij SKO, als beheerder van het museum en als nieuwe eigenaar, zal het in goede handen zijn wat onderhoud en verzorging betreft.
Het orgel is mobiel en kan bij evenementen aanwezig zijn.

Ook al is het orgel zelf geschonken aan SKO, er waren toch nog enkele bijkomende kosten die op de overdracht betrekking hadden en SKO is verheugd dat sponsoren bereid waren hierin de helpende hand te bieden.
Het zijn de Rabobank Haarlem en omstreken, de J.C. Ruigrok Stichting en de Stichting Vermogensbeheer Co-op Haarlem.
Onze grote dank gaat uit naar deze sponsoren.
Ook aan Adrie Vergeer is dank verschuldigd voor het beheer en het onderhoud aan het orgel tijdens al de jaren dat "de Lekkerkerkerk" in Gouda stond.

Na het spelen van de mars 'Per Aspera ad Astra' en 'Immer Lustig' werd de Lekkerkerker in de collectie van Draaiorgelmuseum Haarlem opgenomen.

Hierna volgde de presentatie van de geschilderde kap van "de Leeuw".
Het 89-toets Gavioli kermis-concertorgel "de Leeuw" kwam in oktober 2017 in Draaiorgelmuseum Haarlem.
Bij de officiële inwijding zaterdagavond 24 februari 2018 werd het idee geopperd om een replica van de kap te laten maken.

Een bijzonder sympathiek idee waarbij in aanmerking moet worden genomen dat het lofwerk van de originele kap nog bestaat; het zit al jaren op het front van het orgel de Schuyt dat in Museum Speelklok in Utrecht staat.
Museum Speelklok gaf toestemming om het lofwerk te fotograferen en op te meten en schonk SKO het paneel dat in de middenkap hoort.

Met deze gegevens werd de opdracht aan Franky Vlaeminck in België gegeven en de replica van de kap was in december 2019 gereed en werd op het orgel geplaatst.
Vervolgens startte een sponsoractie om het schilderen van de kap mogelijk te maken.
Vrijdag 10 juni 2022 werd de kap van het orgel gehaald en naar de werkplaats van Pieter van Aken in Wateringen gebracht.
Pieter had enkele weken voorafgaand in het museum monsters van de kleuren van het front genomen om de kleur die op de kap moest komen samen te stellen.

Vrijdag 14 oktober is de kap in Wateringen opgehaald en weer, met uiterste voorzichtigheid, op het orgel geplaatst.
Grote dank gaat uit naar de sponsoren die dit alles hebben mogelijk genaakt en naar Franky Vlaeminck en Pieter van Aken voor, elk op hun eigen terrein, het creëren van een waar kunstwerk.

Tijdens het spelen van de "Romke de Waardmars" en de "Louis van Deventermars" werden de doeken die de kap tot dat moment aan het oog hadden onttrokken, verwijderd en werd de de prachtige kap zichtbaar.
Het geheel ziet u op bijgaande foto.
Foto: Pieter van Aken.