Kap van 'de Leeuw' wordt geschilderd.

11-06-22

Vrijdag 10 juni 2022 was een dag vol bedrijvigheid in Draaiorgelmuseum Haarlem.
Terwijl een groep vrijwilligers onder leiding van Thijs Haenen bezig was de Torenmortier te ontmantelen en gereed te maken voor transport naar Tilburg (het orgel was tijdens het Pinksterweekeinde het gastorgel), is ook de kap van het kermis-concertorgel 'de Leeuw' gehaald en naar Wateringen gebracht waar Pieter van Aken het schilderwerk voor zijn rekening neemt.
Op bijgaande foto wordt de middenkap door vier man de steile trap afgedragen.

Hoewel het benodigde bedrag nog niet volledig is en sponsoring daarom nog zeer welkom is op rekening NL15 ING B000 313 5081, heeft het bestuur van SKO besloten het werk nu toch te laten uitvoeren.
Voor het werk is twee maanden gepland en daarna zal 'de Leeuw' in al zijn glorie in het museum staan te pronken.

Nu de kap van het orgel is verwijderd, is het mogelijk geworden enkele frontdelen af te nemen waardoor het binnenwerk beter bereikbaar is en onderhoudswerkzaamheden makkelijker zijn uit te voeren.