Nieuws

25-10-22

Officiële ingebruikname "Lekkerkerker" en presentatie kap "Leeuw".

Klik op bovenstaande link voor meer informatie.
Het weekend van zaterdag 15 en zondag 16 oktober 2022 had een feestelijk tintje in Draaiorgelmuseum Haarlem.
Onder grote belangstelling van orgelexploitanten, donateurs en genodigden werd op zaterdagavond gememoreerd dat: 
- de Stichting "Het Kunkels Orgel" dit jaar 60 jaar bestaat; op 28 maart 1962 werd de stichting opgericht om de restauratie van het Kunkelsorgel financieel mogelijk te maken.
- werd het 89-toets Carl Frei-orgel "de Lekkerkerker" officieel in gebruik genomen en
- werd de geschilderde kap van het kermis-concertorgel "de Leeuw" onthuld.

De Stichting tot Behoud van Draaiorgel "de Lekkerkerker" (SBL) te Gouda heeft het orgel aan de Stichting "Het Kunkels Orgel" (SKO), de beheerder van Draaiorgelmuseum Haarlem, geschonken.
De Lekkerkerker had zijn thuisbasis in Gouda en door de steeds meer teruglopende vraag uit Gouda en omstreken om het orgel te laten optreden, was de exploitatie niet meer kostendekkend te krijgen.
Pogingen van SBL om de Lekkerkerker voor Gouda te behouden, liepen helaas op niets uit.

SBL heeft naar aanleiding daarvan besloten dat Draaiorgelmuseum Haarlem de beste plek zou zijn voor de toekomst van het orgel.
In het museum zal het orgel regelmatig voor publiek spelen en bij SKO, als beheerder van het museum en als nieuwe eigenaar, zal het in goede handen zijn wat onderhoud en verzorging betreft.
Het orgel is mobiel en kan bij evenementen aanwezig zijn.

Ook al is het orgel zelf geschonken aan SKO, er waren toch nog enkele bijkomende kosten die op de overdracht betrekking hadden en SKO is verheugd dat sponsoren bereid waren hierin de helpende hand te bieden.
Het zijn de Rabobank Haarlem en omstreken, de J.C. Ruigrok Stichting en de Stichting Vermogensbeheer Co-op Haarlem.
Onze grote dank gaat uit naar deze sponsoren.
Ook aan Adrie Vergeer is dank verschuldigd voor het beheer en het onderhoud aan het orgel tijdens al de jaren dat "de Lekkerkerkerk" in Gouda stond.

Na het spelen van de mars 'Per Aspera ad Astra' en 'Immer Lustig' werd de Lekkerkerker in de collectie van Draaiorgelmuseum Haarlem opgenomen.

Hierna volgde de presentatie van de geschilderde kap van "de Leeuw".
Het 89-toets Gavioli kermis-concertorgel "de Leeuw" kwam in oktober 2017 in Draaiorgelmuseum Haarlem.
Bij de officiële inwijding zaterdagavond 24 februari 2018 werd het idee geopperd om een replica van de kap te laten maken.

Een bijzonder sympathiek idee waarbij in aanmerking moet worden genomen dat het lofwerk van de originele kap nog bestaat; het zit al jaren op het front van het orgel de Schuyt dat in Museum Speelklok in Utrecht staat.
Museum Speelklok gaf toestemming om het lofwerk te fotograferen en op te meten en schonk SKO het paneel dat in de middenkap hoort.

Met deze gegevens werd de opdracht aan Franky Vlaeminck in België gegeven en de replica van de kap was in december 2019 gereed en werd op het orgel geplaatst.
Vervolgens startte een sponsoractie om het schilderen van de kap mogelijk te maken.
Vrijdag 10 juni 2022 werd de kap van het orgel gehaald en naar de werkplaats van Pieter van Aken in Wateringen gebracht.
Pieter had enkele weken voorafgaand in het museum monsters van de kleuren van het front genomen om de kleur die op de kap moest komen samen te stellen.

Vrijdag 14 oktober is de kap in Wateringen opgehaald en weer, met uiterste voorzichtigheid, op het orgel geplaatst.
Grote dank gaat uit naar de sponsoren die dit alles hebben mogelijk genaakt en naar Franky Vlaeminck en Pieter van Aken voor, elk op hun eigen terrein, het creëren van een waar kunstwerk.

Tijdens het spelen van de "Romke de Waardmars" en de "Louis van Deventermars" werden de doeken die de kap tot dat moment aan het oog hadden onttrokken, verwijderd en werd de de prachtige kap zichtbaar.
Het geheel ziet u op bijgaande foto.
Foto: Pieter van Aken.

24-10-22

Dag van de Handdraaiorgels.

Zondag 23 oktober 2022 was een zeer geslaagde en bijzonder gezellige dag in Draaiorgelmuseum Haarlem: na drie jaar werd er weer een Dag van de Handdraaiorgels georganiseerd.
Er was een mnooie collectie orgels bijeen gebracht waarbij het oudste orgel dateert uit 1875 en het nieuwste uit 2022.
De kleine orgels trokken veel bezoekers naar het museum, er werd bij toerbeurt gespeeld en alle orgels genoten volop belangstelling van het publiek.
Een impressie van deze dag wordt getoond op de bijgaande collage.

14-06-22

Het 89-toets Carl Freiorgel “De Lekkerkerker” in Draaiorgelmuseum Haarlem.

“De Lekkerkerker” is eigendom van de Stichting tot behoud van Draaiorgel “de Lekkerkerker” (SBL) te Gouda waar het orgel zijn thuisbasis heeft.
Aangezien aanvragen voor een optreden met “de Lekkerkerker” sterk zijn teruggelopen, is het voor SBL moeilijk geworden de exploitatiekosten rond te krijgen; al geruime tijd dekken de inkomsten de kosten niet meer.

SBL heeft daarom het besluit genomen het orgel om niet aan SKO over te doen, dus te schenken, en op termijn zal de stichting worden opgeheven.
Dit houdt in dat “de Lekkerkerker” permanent in Draaiorgelmuseum Haarlem zal worden opgesteld waarmee de publieksfunctie en de toekomst van het orgel worden veilig gesteld.

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft “de Lekkerkerker” begin jaren 1990 op de lijst Wet tot behoud van cultuurbezit (wbc) geplaatst. In 2016 is deze lijst opgenomen in de Erfgoedwet.
Ook het Kunkelsorgel in Draaiorgelmuseum Haarlem staat sinds 2007 op deze lijst en door het besluit van SBL heeft Draaiorgelmuseum Haarlem twee orgels die een beschermde status hebben.
Om deze reden is de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed akkoord met de overdracht door SBL aan SKO.

Dinsdag 14 juni is “de Lekkerkerker” in Gouda opgehaald en naar Haarlem gebracht.
De komst van “de Lekkerkerker” houdt in dat het 78-toets Mortierorgel van Johan Weima na bijna 30 jaar van trouwe dienst het museum helaas heeft verlaten om hiermee ruimte te creëren voor de nieuwe aanwinst.

11-06-22

Kap van 'de Leeuw' wordt geschilderd.

Vrijdag 10 juni 2022 was een dag vol bedrijvigheid in Draaiorgelmuseum Haarlem.
Terwijl een groep vrijwilligers onder leiding van Thijs Haenen bezig was de Torenmortier te ontmantelen en gereed te maken voor transport naar Tilburg (het orgel was tijdens het Pinksterweekeinde het gastorgel), is ook de kap van het kermis-concertorgel 'de Leeuw' gehaald en naar Wateringen gebracht waar Pieter van Aken het schilderwerk voor zijn rekening neemt.
Op bijgaande foto wordt de middenkap door vier man de steile trap afgedragen.

Hoewel het benodigde bedrag nog niet volledig is en sponsoring daarom nog zeer welkom is op rekening NL15 ING B000 313 5081, heeft het bestuur van SKO besloten het werk nu toch te laten uitvoeren.
Voor het werk is twee maanden gepland en daarna zal 'de Leeuw' in al zijn glorie in het museum staan te pronken.

Nu de kap van het orgel is verwijderd, is het mogelijk geworden enkele frontdelen af te nemen waardoor het binnenwerk beter bereikbaar is en onderhoudswerkzaamheden makkelijker zijn uit te voeren.