Nieuws

01-08-23

Steun ons met de actie "Rabo ClubSupport"

Deel dit bericht om ons onder de aandacht te brengen !!!

Wij doen mee met Rabo ClubSupport.
Leden van de Rabobank kunnen in September stemmen op een deelnemer die zij graag gesponsord zien worden. 
De top 3 zal hiervoor in aanmerking komen.  U kunt ons helpen door deze post te delen om zoveel mogelijk stemmers te bereiken.
Alvast bedankt !!!

24-07-23

Storing bij opvragen Jaarcijfers 2022

Wanneer u de jaarcijfers 2022 opvraagt onder de kop 'Het Museum' en daaronder 'Financiëel', krijgt u de Engelstalige welkomstpagina te zien. Deze storing is inmiddels aangemeld en we hopen dat dit spoedig zal zijn opgelost. Onze excuses.

24-07-23

Activiteiten in Draaiorgelmuseum Haarlem in 2022.

Hieronder ziet u een overzicht van de speciale activiteiten die in het museum in het jaar 2022 hebben plaats gevonden.

Januari.
De eerste vier weken van de maand januari was Draaiorgelmuseum Haarlem gesloten als gevolg van de toen geldende maatregelen (Lockdown) voortkomend uit de maatregelen de Coronapandemie in te dammen.
Zondag 30 januari was de eerste openingsdag in 2023 met draaiorgel 'de Sik' als gastorgel.

Februari en maart.
In de maand februari was het museum als gewoonlijk op de zondagen geopend.
In de maand maart organiseerde de Nederlandse Orgel Federatie (NOF) het eerste concert in 2022 op het Compton Theaterorgel met de bekende organist Chris Powell.
Een extra openingsdag was ingelast op zaterdag 19 maart met het concertorgel 'de Ruisdael' van de familie Van Eijk uit Terwolde.
We mochten ook weer een groep bezoekers ontvangen op een speciaal daarvoor gereserveerde middag.

April.
Op zondag 24 april was SKO met het orgel 'de Broadway' van Ron van Hoorik uit Haarlem aanwezig op het Stilstaand Bloemencorso in het centrum van Haarlem waar ten bate van de stichting promotie mocht worden gemaakt.

Mei.
Zaterdagavond 30 april en zondag 1 mei vond een dubbelconcert plaats met de orgel 'Astrid' van de Gebroeders Meulkens en de 'Veronica' van Paul Brouwer. 
Deze twee orgels kwamen in 1965 in Den Haag bij de familie Van der Erf en dit dubbelconcert was gepland in 2020, maar de sluiting als gevolg van Corona gooide roet in het eten.
Van uitstel kwam gelukkig geen afstel.
Het weekeinde van zaterdag 7 op zondag 8 mei was het orgel 'de Krakepoot' van Martyn Threapleton uit Scarborough (UK) te gast.
Dit orgel vertrok ca. 20 jaar geleden naar Engeland en was voor dit weekeinde weer even terug op Nederlandse bodem.

Juni.
Het eerste weekeinde van juni was het Pinksteren en ter gelegenheid hiervan was het laatst reizende dansorgel in Nederland, de 'Torenmortier' van de firma Van Rosmalen en Zonen te gast in Draaiorgelmuseum Haarlem.
Het orgel heeft onder grote publieke belangstelling op de Pinksterzaterdag, -zondag en -maandag in het museum gespeeld.
De nog in de grondlak staande kap van het kermis-concertorgel 'de Leeuw' is op transport gegaan om de worden geschilderd.

Dinsdag 14 juni was een gedenkwaardige dag voor het museum: het 89 toets Carl Frei-orgel 'de Lekkerkerker' kwam uit Gouda naar Haarlem om definitief in de collectie van Draaiorgelmuseum Haarlem te worden opgenomen.
Voor de eigenaar, de 'Stichting tot Behoud van Draaiorgel de Lekkerkerker (SBL)' was het helaas onmogelijk geworden de exploitatie rond te krijgen als gevolg waarvan besloten werd het orgel aan SKO te schenken.
Beide stichtingen zijn een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en omdat de Lekkerkerker op de Erfgoedlijst staat werd de Erfgoedinspectie van de voorgenomen schenking op de hoogte gesteld.
Omdat ook het Kunkelsorgel van SKO op de Erfgoedlijst staat, was de Erfgoedinspectie zeer ingenomen met het gedane voorstel.

Juli en augustus.
In de maand juli bezochten zowel een groep van een Amerikaanse zustervereniging als personen van een Nederlandse zorginstelling het museum; beide een besloten ontvangst.
De maand augustus werd gevuld met de reguliere gastorgels.

September.
Voor de jubilerende Vereniging van Oud Brandweerbevelhebbers mochten naast de rondleiding ook een zeer geslaagde lunch verzorgen.
Later in de maand vonden ook de toeristengroepen weer de weg naar het museum; het zijn buitenlandse toeristen die een gecombineerde vaar- fietstocht door Nederland maken en die, wanneer Haarlem als overnachtingsplaats wordt aangedaan, een bezoek aan het museum brengen.

Oktober.
Zaterdagavond 15 oktober vond de officiële ingebruikname van de Lekkerkerker plaats en op die avond werd de geschilderde kap van de Leeuw onthuld.
De kap was in de week voorafgaand weer op het orgel geplaatst.
Voor deze avond waren uitnodigingen verzonden. 
De zondag werd voornamelijk door de beide orgels de muziek verzorgd. 
Een week later was gewijd aan de handdraaiorgels onder de noemer "Kleine Orgeldag".
Het was een zeer geslaagde middag met veel belangstellenden.

November en december.
Ook deze maanden werden gekenmerkt door een mooie collectie gastorgels.
Traditiegetrouw werd de laatste openingdag in 2022, dit keer op 18 december, opgeluisterd door het orgel de 'Freie' van de familie Meulkens.
De Nederlandse Orgel Federatie (NOF) verzorgde dit jaar drie concerten op het Compton Theaterorgel; steeds op de zaterdagmiddag.

23-05-23

Zeer geslaagde dag met jubilerend Repair Café.

Dinsdag 23 mei 2023 mochten we in Draaiorgelmuseum Haarlem een groep van 41 personen ontvangen van het Repair Café Haarlemmermeer dat haar 10-jarig jubileum vierde met o.a. een bezoek aan Draaiorgelmuseum Haarlem.
De mensen hebben genoten van een rondleiding met muziek van alle orgels uit de collectie en, ter afsluiting, van een uitgebreide lunch.
De groep kwam met een historische autobus van het NZH Vervoer Museum dat ook in de Waarderpolder is gehuisvest.
Het was in alle opzichten een zeer geslaagde dag waarbij de bezoekers enthousiast waren over "...het moois dat stond opgesteld in het draaiorgelmuseum. Heel interessant en leerzaam. Veel bewondering ook voor de vrijwilligers die deze prachtige verzameling in topconditie en spelend houden".