De Gouwe blijft in Haarlem.

12-05-18

Onlangs kreeg het bestuur van SKO te horen dat het Nationaal fonds Draaiorgelbehoud oohoudt te bestaan en daarom het in haar bezit zijnde Carl Frei orgel de ' Gouwe' naar de stichting SKO heeft overgemaakt, omdat beide stichtingen dezelfde doelstellingen hebben en het orgel daar in de toekomst voor het publiek gepresenteert kan worden. Het bestuur van SKO is heel dankbaar voor dit gebaar, en zal er voor zorgdragen dat het orgel goed zal worden verzorgd en aan een groot publiek zal worden gepresenteerd.