Activiteiten in het jaar 2020

05-01-21

Hieronder ziet u een overzicht van de speciale activiteiten die in het museum in het jaar 2020 hebben plaats gevonden.

Januari:
Zondag 5 januari: de Nieuwjaarsinstuif met het orgel 'de Lekkerkerker' van de Stichting tot behoud van de Lekkerkerker' te Gouda.
Dave von Raven hield de Nieuwjaarstoespraak. Dave is bekend als zanger van de groep De Kik en ook als gast in verschillende TV-programma's.

In het weekend van 18 op 19 januari stond het dansorgel 'de Torenmortier'in het museum; dit optreden was zo'n succes dat het met met een extra optreden op zondag 26 januari werd verlengd.

Ontvangst met rondleiding buiten de openingsuren in het museum van een groep bewoners van het Zorgcentrum Welzijn in Bloemendaal.

Februari.
De Nederlandse Orgel Federatie (NOF) hield een open dag waarbij het in het museum opgestelde Compton-theaterorgel, dat eigendom is van de NOF, kon worden bespeeld.

Maart:
Het weekend van 14 en 15 maart vond een optreden plaats van het gerestaureerde draaiorgel 'de Grote Cap' uit Rijswijk (ZH).
Zondag 15 maart sloot het museum klokslag 18:00 uur na de bekendmaking eerder die middag dat musea en horeca moesten sluiten i.h.k.v. maatregelen ter bestrijding van het Coronavirus.
Dit zou voor Draaiorgelmuseum Haarlem een sluiting betekenen tot en met 31 mei.
Alle in deze periode geplande activiteiten en reeds besproken ontvangsten buiten de reguliere openingstijden werden geannuleerd.

Juni:
Maandag 1 juni, Tweede Pinksterdag, ging het museum weer open voor bezoek, zij het met een beperking van het toelaten tot 30 bezoekers op hetzelfde moment.
Bezoekers dienden zich van te voren aan te melden. Gastorgels zijn in de maand juni niet uitgenodigd om niet het risico te lopen dat er een te grote toeloop aan bezoek zou kunnen ontstaan. Meubilair werd zodanig neergezet dat 1,5 meter afstand kon worden gewaarborgd. 
Speciale activiteiten vonden dan ook niet plaats zoals het evenement 'Haarlem Draait Door' dat op Tweede Pinksterdag plaatsvindt.

Juli / Augustus / September.
Ingaande 1 juli mochten de musea het bezoekersaantal verhogen naar 100 personen op hetzelfde tijdstip aanwezig. Draaiorgelmuseum Haarlem hanteerde een maximum van 60 bezoekers op hetzelfde moment waardoor de 1,5 meter-afstand kon blijven gewaarborgd.
Gastorgels zijn weer uitgenodigd.
Overige activiteiten zoals groepsbezoeken vonden in deze maanden geen doorgang; reserveringen uit het buiten- en binnenland waren al geannuleerd.

Oktober:
De eerste twee zondagen van oktober waren reguliere openingsdagen.
Daarna sloot het museum als gevolg van de tweede lockdown en dit betekende een sluiting van de reguliere opening die de rest van het jaar 2020 zou voortduren.

Kerst-CD.
Om het mogelijk te maken toch wat inkomsten tijdens deze tweede de sluitingsperiode te genereren, is besloten in eigen beheer een Kerst-CD uit te brengen.
Na uitgebreide aandacht in de media was het mogelijk om tijdens beperkte openingstijden op drie speciale zondagen, eind november en begin december, de cd in het museum aan te schaffen.
Bezoekers dienden zich weer vooraf aan te melden. Ook was er gelegenheid om sterk afgeprijsde 2e hands gramofoonplaten, cassettebandjes en boeken over mechanische muziekinstrumenten aan te schaffen.