Nieuws

14-06-22

Het 89-toets Carl Freiorgel “De Lekkerkerker” in Draaiorgelmuseum Haarlem.

“De Lekkerkerker” is eigendom van de Stichting tot behoud van Draaiorgel “de Lekkerkerker” (SBL) te Gouda waar het orgel zijn thuisbasis heeft.
Aangezien aanvragen voor een optreden met “de Lekkerkerker” sterk zijn teruggelopen, is het voor SBL moeilijk geworden de exploitatiekosten rond te krijgen; al geruime tijd dekken de inkomsten de kosten niet meer.

SBL heeft daarom het besluit genomen het orgel om niet aan SKO over te doen, dus te schenken, en op termijn zal de stichting worden opgeheven.
Dit houdt in dat “de Lekkerkerker” permanent in Draaiorgelmuseum Haarlem zal worden opgesteld waarmee de publieksfunctie en de toekomst van het orgel worden veilig gesteld.

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft “de Lekkerkerker” begin jaren 1990 op de lijst Wet tot behoud van cultuurbezit (wbc) geplaatst. In 2016 is deze lijst opgenomen in de Erfgoedwet.
Ook het Kunkelsorgel in Draaiorgelmuseum Haarlem staat sinds 2007 op deze lijst en door het besluit van SBL heeft Draaiorgelmuseum Haarlem twee orgels die een beschermde status hebben.
Om deze reden is de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed akkoord met de overdracht door SBL aan SKO.

Dinsdag 14 juni is “de Lekkerkerker” in Gouda opgehaald en naar Haarlem gebracht.
De komst van “de Lekkerkerker” houdt in dat het 78-toets Mortierorgel van Johan Weima na bijna 30 jaar van trouwe dienst het museum helaas heeft verlaten om hiermee ruimte te creëren voor de nieuwe aanwinst.

11-06-22

Kap van 'de Leeuw' wordt geschilderd.

Vrijdag 10 juni 2022 was een dag vol bedrijvigheid in Draaiorgelmuseum Haarlem.
Terwijl een groep vrijwilligers onder leiding van Thijs Haenen bezig was de Torenmortier te ontmantelen en gereed te maken voor transport naar Tilburg (het orgel was tijdens het Pinksterweekeinde het gastorgel), is ook de kap van het kermis-concertorgel 'de Leeuw' gehaald en naar Wateringen gebracht waar Pieter van Aken het schilderwerk voor zijn rekening neemt.
Op bijgaande foto wordt de middenkap door vier man de steile trap afgedragen.

Hoewel het benodigde bedrag nog niet volledig is en sponsoring daarom nog zeer welkom is op rekening NL15 ING B000 313 5081, heeft het bestuur van SKO besloten het werk nu toch te laten uitvoeren.
Voor het werk is twee maanden gepland en daarna zal 'de Leeuw' in al zijn glorie in het museum staan te pronken.

Nu de kap van het orgel is verwijderd, is het mogelijk geworden enkele frontdelen af te nemen waardoor het binnenwerk beter bereikbaar is en onderhoudswerkzaamheden makkelijker zijn uit te voeren.

28-01-22

Activiteiten in 2021

Hieronder ziet u een overzicht van de activiteiten die in het museum in het jaar 2021 hebben plaats gevonden.

Januari t/m mei:
Van januari tot en met de maand mei was het museum als gevolg van de tweede lockdown gesloten. In het museum werden gedurende deze tijd diverse (onderhouds)werkzaamheden uitgevoerd aan de orgels en aan het gebouw.

Juni t/m medio december:
De eerste zondag in juni opende het museum weer voor publiek volgens de geldende maatregelen die verband houden met het Coronavirus.
Gastorgels konden worden uitgenodigd, maar enkele bijzondere optredens konden helaas niet doorgaan omdat daarmee een te groot aantal bezoekers werd verwacht waardoor b.v. de anderhalve meter afstand niet kon worden gerealiseerd.

In de maand oktober kon slechts één groepsbezoek met een beperkt aantal mensen worden ontvangen.
Na de tweede zondag in december volgde een nieuw sluitingsperiode.

28-01-22

Werkzaamheden aan de Jupiter

Hoewel de musea en dus ook Draaiorgelmuseum Haarlem tot en met 25 januari gesloten moesten blijven, is de sluitingsperiode benut om onderhoudswerkzaamheden uit te voeren.
Bij werkzaamheden aan het orgel de Jupiter werden in een aantal pijpen houtworm geconstateerd. Op bijgaande fotocollage is te zien dat er pijpen uit het orgel zijn genomen voor behandeling.