Het bestuur

Het draaiorgelmuseum wordt gepresenteerd door Stichting het Kunkelsorgel, kortweg SKO. De stichting is een non profit organisatie met een bestuur van 5 personen, bijgestaan door een aantal vrijwilligers.

Het bestuur van SKO bestaat thans uit:

  • Louis Guykens, interim voorzitter/secretaris/2e penningmeester
  • Sjoerd Caspers, penningmeester
  • Jan Kees de Ruijter, collectiebeheer
  • Jan van Vliet, technisch medewerker
  • Koen Slaman, lid

Daarnaast beschikt de stichting over een aantal onbetaalde vrijwilligers om de expoitatie van het museum en de organisatie van evenementen te ondersteunen.

Aan de bestuursleden en de vrijwilligers wordt geen beloning uitgekeerd voor het vrijwilligerswerk dat zij doen.