Wellershaus van Wim van der Sluis

Een eerste optreden als gastorgel in het museum: de 56-toets Wellershaus van Wim van der Sluis.
Dit orgel is recent geheel gereviseerd door Martin Conrads.