Wellershaus van Jetse de Boer.

Deze middag is de 78-toets Wellershaus van Jetse de Boer het gastorgel. Dit is het eerste optreden van dit orgel in Draaiorgelmuseum Haarlem.