Voorlopige sluiting museum i.v.m coronamaatregelen.

Voorlopige sluiting museum als gevolg Coronamaatregelen.

Als gevolg van de maatregelen die op de persconferentie van dinsdag 13 oktober 2020 door het Kabinet zijn aangekondigd, moeten wij u helaas laten weten dat Draaiorgelmuseum Haarlem tot nader order de komende vier weken, dus tot en met zondag 8 november is gesloten.
Mochten de maatregelen eerder versoepeld worden, zal het museum mogelijk eerder geopend kunnen worden.
De reden voor de sluiting is, dat zowel het museum als de horecavoorziening zich in één en dezelfde ruimte bevinden.
Er mogen wel bezoekers in de museumruimte, maar er mogen geen consumpties worden verkocht.
Aangezien er geen entree wordt gevraagd is het museum gebaat bij inkomsten uit consumptieverkoop en dat is helaas niet mogelijk.
Open gaan brengt dus alleen maar kosten met zich mee aan verwarming, elektra etc.
Zowel op de website als op Facebook houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen.
De gastorgels voor zondag 1 november en het weekend van 7 en 8 november blijven onder strikt voorbehoud aangekondigd staan.