Museumcollectie

Op deze Open Monumentendag is bij ons de mogelijkheid om een aantal monumentale draaiorgels te beluisteren en te bewonderen. Ten eerste natuurlijk het Kunkels Orgel, dat werkelijk  een monument is, want het is na lang onderzoek als onvervangbaar cultuurgoed aangemerkt bij het ministerie van OCW. Maar natuurlijk ook een aantal historische straatorgels. De straatorgelcultuur in Nederland is uniek in de wereld. Nergens werden de draaiorgels zo gebruikt als in Nederland, en als gevolg daarvan heeft het straatdraaiorgel in Nederland een ontwikkeling meegemaakt die nergens verder te zien is. Het gevolg hiervan zijn een aantal prachtige instrumenten, zoals de Jupiter, dat tevens als een haarlems monument gezien kan worden, het staat al 67 jaar onafgebroken in de mooie Spaarnestad. Maar verder zijn er meer prachtige orgels, zowel voor straat, kermis of danszaal gebouwd. Een uniek aanbod van orgels vanaf 1900 tot 2006!

Overigens is de het straatorgel als zodanig ook al bijna een officieel monument, want de plannen om de Nederlandse straatorgelcultuur aan de Wereld erfgoedlijst toe te voegen wegens het belang ervan, zijn momenteel in behandeling.

Foto: David Ward.