Mortier van Simon Loopstra

Vanmiddag kunt u genieten van ons gastorgel: het 78-toets Mortier-orgel van Simon Loopstra uit Beetgum (Fr).

Een orgel dat tot in het begin van de 60-er jaren in Nederland speelde en toen naar Zweden werd verkocht. 
Simon Loopstra haalde het in 2010 terug naar Nederland waarna algehele restauratie volgde.