Mortier van Johan Weima

Klik op bovenstaande link voor meer informatie.
Afscheidconcert 78-toets Mortier van Johan Weima.
Door de komst van het 89-toets Carl Freiorgel “De Lekkerkerker” naar Draaiorgelmuseum Haarlem is een wijziging in de collectie van het museum noodzakelijk geworden zodat de benodigde ruimte voor de nieuwe aanwinst kan worden gecreëerd.
Hierdoor zal het 78-toets Mortierorgel van Johan Weima de collectie helaas gaan verlaten.
Het orgel is medio jaren '90 in het Draaiorgelmuseum Haarlem gekomen, toen nog gevestigd in de Werfstraat.
De Mortier heeft bijna 30 jaar deel uitgemaakt van de collectie van het museum.
Het orgel zonder afscheidsconcert te laten vertrekken is echter geen optie en daarom is de Mortier van Johan Weima zondag 3 juli het gastorgel.