Jupiter

De Jupiter, een orgel dat samen met het Kunkelorgel de basis vormde van wat nu Draaiorgelmuseum Haarlem is, krijgt vandaag alle aandacht.

Foto: David Ward.