Het Hoefie

Het Limonaire-orgel "Het Hoefie"; gebouwd omstreeks 1911, heeft tientallen jaren in Nederland dienst gedaan als straatorgel. 
Het is naar Engeland gegaan maar begin 2020 teruggekeerd in Nederland.
Vanmiddag wordt het Hoefie door de familie Mink uit Leiden in het museum gepresenteerd.