Grote Cap

De Grote Cap is ook vandaag het gastorgel. Het orgel is recent in groot onderhoud geweest bij Martin Conrads.