Gouwe in Leeuwarden

De Gouwe is vandaag aanwezig op de draaiorgeldag in de Prinsentuin in Leeuwarden.

Na vele jaren van afwezigheid is de Gouwe even terug in de stad waar het ruim 30 jaar is geëxploiteerd door de familie Tolsma.