Dulciaan

Vanmiddag is het 77-toets orgel ‘de Dulciaan’ van Guus Diekstra het gastorgel. Dit orgel is gebouwd door Elbert Pluer en is vol-chromatisch. Het orgel is bekend door zijn klassieke repertoire, maar vanmiddag ligt de nadruk op de populaire muziek.