De Zwaluw

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving kunnen we u mededelen dat het Draaiorgelmuseum vandaag is geopend.
Het gastorgel deze middag is 'de Zwaluw' van Kumar Bos uit Woerden.