De Reiger

Vandaag een orgel uit Engeland en wel het orgel ‘de Reiger’. Het orgel is in 1989 in Engeland gebouwd waarbij delen zijn gebruikt van een oud 65-toets Gavioli-orgel dat ooit in Nederland als straatorgel dienst deed. De Reiger speelt nu op het 52-toets Limonaire gamma aangevuld met tegenzang en wordt gepresenteerd door James Reid uit Thorne.