De Leeuw

Het 89-toets Gavioli kermis-concertorgel 'de Leeuw' is deze middag het gastorgel. Er zal ook uniek nieuw repertoire gespeeld worden.