De Korsikaan

50 jaar geleden overleed Carl Frei sr. en 20 jaar geleden Carl Frei jr. Reden genoeg dus om aan de fantastische orgels en muziek van Frei dit jaar extra aandacht te geven. Henk en Thalja Kors presenteren vandaag het Carl Frei-concertorgel 'de Korsikaan'. Dit orgel werd in 1974 gebouwd door Carl Frei jr. in Waldkirch, de fasade een paar jaar later door de firma lang, eveneens in Waldkirch. Het werd een straatorgel met de 89 tsf neu gamma, die na de 2e wereldoorlog in Waldkirch werd ingevoerd. De na-oorlogse Frei orgels waren geheel anders gebouwd dan de voor- oorlogse serie, en dat is vandaag goed te herkennen als men de Korsikaan en de Pod van 1937 vergelijkt van klank.

De Korsikaan werd in 1974 gebouwd uit een initiatief van de heer en mevrouw Kors uit Nijmegen, persoonlijke vrienden van de familie Frei. Het orgel wordt nu nog steeds door hen gepresenteerd en in perfecte conditie gehouden!

Carl Frei was, behalve orgelbouwer en intonateur van orgelpijpen, een zeer begenadigd componist en arrangeur. Hij heeft voor bijna ieder type orgel wel muziekstukken gearrangeerd, voor zijn eigen orgels componeerde hij meer dan 100 mooie marsen en, walsen. De Korsikaan heeft een zeer uitgebreid repertoire met Carl Frei composities en arrangementen. Een unieke kans dus om dit orgel weer eens uitgebreid te beluisteren.

We zullen ook een froot aantal historische foto's tonen van de geschiedenis van de fabriek van Frei.

Dit belooft een prachtige middag te worden, en een mooie kans om dit unieke orgel, vandaag zo ver van haar thuisbasis, te beluisteren.