de Jantjes

Het gastorgel is vandaag "de Jantjes" van de familie Verdonk.