Anton Pieck

Vanmiddag is het 52-toetsorgel 'de Anton Pieck' van de firma Van Eijk uit Terwolde het gastorgel.
Na lange tijd weer een gastoptreden van dit orgel.