Agenda

15-12-19

Anton Pieck

Vanmiddag is het 52-toetsorgel 'de Anton Pieck' van de firma Van Eijk uit Terwolde het gastorgel.
Na lange tijd weer een gastoptreden van dit orgel.

22-12-19

Kerstmiddag met de Fata Morgana

De Kerstmiddag is inmiddels een traditie geworden waar bezoekers speciaal voor naar het museum komen; het museum in Kerstsier, Kerstliederen door de orgels ten gehore gebracht en een glas Glühwein. Een prima Kerstsfeer.
Gastorgel is het 72-toets orgel 'Fata Morgana', gebouwd door Henk Veeningen, van Thijs Haenen uit Eindhoven.

29-12-19

De Freie

Een mooie afsluiting van dit jaar: 'de Freie', systeem 89-toets Carl Frei, van de familie Meulkens is het laatste gastorgel in 2019.

05-01-20

Nieuwjaarsinstuif met de Lekkerkerker en Dave von Raven

De eerste zondag van het nieuwe jaar betekent voor het Draaiorgelmuseum Haarlem: de Nieuwjaarsinstuif.
Het 89-toets Carl Frei-orgel "de Lekkerkerker" van de Stichting tot behoud van de Lekkerkerker' uit Gouda luidt het nieuwe jaar muzikaal in.

16-02-20

De Reiger

Vandaag een orgel uit Engeland en wel het orgel ‘de Reiger’. Het orgel is in 1989 in Engeland gebouwd waarbij delen zijn gebruikt van een oud 65-toets Gavioli-orgel dat ooit in Nederland als straatorgel dienst deed. De Reiger speelt nu op het 52-toets Limonaire gamma aangevuld met tegenzang en wordt gepresenteerd door James Reid uit Thorne.